newydd ar gyfer

blwyddyn academaidd 2018/19Ffeithiau allweddol a ffigyrau

Canllaw cyflym a defnyddiol yn rhoi gwybodaeth fanwl ar faint o gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr yn 2018/19.


(Rhifau’n unig)

Sut i ymgeisio ac ad-dalu

Pecyn defnyddiol o ddau ganllaw cyflym i fyfyrwyr newydd, sy'n esbonio sut mae gwneud cais am eu cyllid i fyfyrwyr a sut a phryd byddant yn ei dalu'n ôl.


(Rhifau’n unig)

Esbonio cyllid myfyrwyr i rieni

Esbonio cyllid myfyrwyr i rieni

Canllaw cyflym defnyddiol i helpu i esbonio cyllid myfyrwyr i rieni.


(Rhifau’n unig)


Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Canllaw cyflym yn esbonio'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr sydd ag anabledd, gan gynnwys cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol.

Dim stoc


Grantiau Pobl Ddibynnol5

Grantiau Dibynyddion

Canllaw cyflym yn esbonio'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolion sy'n dibynnu arnynt.

Dim stoc


Ffeithiau allweddol a ffigyrau

Cyllid myfyriwr – ffeithiau allweddol a ffigyrau ar gyfer myfyrwyr rhan-amser

Canllaw cyflym defnyddiol yn rhoi gwybodaeth fanwl am y swm o gyllid myfyriwr ar gael i fyfyrwyr rhan-amser yn 2018/19.


(Rhifau’n unig)

Enw cyntaf:
(Gofynnol.)

Cyfenw:
(Gofynnol.)

Enw sefydliad:
(Gofynnol.)

Cyfeiriad llinell 1:
(Gofynnol.)

Cyfeiriad llinell 2:

Cyfeiriad llinell 3:

Tref:
(Gofynnol.)

Sir:

Cod post:
(Gofynnol.)

Math o sefydliad:
(Gofynnol.)

Ffôn:
(Gofynnol.)

E-bost:
(Gofynnol.)